Site Loader
#201-122 East 14 St, North Vancouver BC, V7L 2 N3

This post is also available in: English

فاکتورها
تحصیلی: از دیپلم به بعد مورد قبول خواهد بود.
پیشنهاد کار: باید از شرکتها و کارفرماهای مورد تایید این چهار استان باشد. هر استان مسیرهای کاریابی را فراهم کرده که در صورت داشتن تخصص و ارائه مدارک لازم شانس زیادی برای دریافت شغل خواهید داشت.
زبان: داشتن نمره 3.5 تا 4.5 در هر مهارت امتحان ایلتس کافیست.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
www.grandlandimmigration.com
info@grandlandimmigration.com

Post Author: Hossein Ghaffari